တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္း အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁ –  ၇ -၂၀၁၉ ။

ကယားျပည္နယ္မွာေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိုကန္႔ကြက္တဲ့ ကရင္နီလူငယ္ ၆ ဦးကိုဖမ္းဆီးၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွာ စတင္စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့ အစိုုးရစစ္တပ္ကေန ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ သိမ္းဆည္းထားခဲ့တဲ့ ေျမယာေတြျပန္လည္ရရွိဖိုု႔ စုုရံုုးေနခ်ိန္မွာ ဒုု-တိုုင္းမွဴးက ဆႏၵမျပဖိုု႔ လာေရာက္ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ မုိးရာသီေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ပလနေက်းရြာစစ္ေဘးေရွာင္စခန္္းမွာ ခုိလံႈေနတဲ့ အင္ဂ်န္းယန္စစ္ေဘး ေရွာင္ျပည္သူေတြဟာေရရွားပါးမႈဒဏ္ကိုု ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတယ္လိုု႔သိရပါတယ္။