ထိုုင္း အေျခစိုုက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ကုလကုုိယ္စားလွယ္ ရန္ဟီးလီ ေတြ႔ဆံု

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုုင္ ၁၅ ရက္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ အထူးကိုုယ္စားလွယ္သည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ္လည္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႔ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ျငင္းပယ္ခံရေသာ ကုလသမဂၢရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္ေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥရန္ဟီးလီသည္ မူလက ဇူလိုုင္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္ၿပီး နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ လည္ပတ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ခ်င္းမိုုင္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မစၥရန္ဟီးလီသည္ ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ SHRF က ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း ၁၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ ( ျမန္မာႏုိင္ငံ) WLB က ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕ စေနေန႕တြင္ သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမွဳမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတဲ့ အေျခအေန တခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ ဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး တျခားတိုင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕နဲ႕ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား သြားေရာက္သတင္းယူခြင့္မရခဲ့သကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေမးျမန္းမႈမ်ားကိုု ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။