မြန္ပူးေပါင္းပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲမည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မြန္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းထားေသာ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ တရပ္ကိုု ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူၾကမ္းကို လာမည့္ၾသဂုတ္လအတြင္းအၿပီး ေရးဆြဲသြားရန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၉ ဦးပါ ေကာ္မတီကို တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လရီတမက ေျပာသည္။

“၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၉ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးလိုက္တယ္၊”

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး ၃ ခုတိုု႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟုု သိရသည္။

မြန္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းကာ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ မွတ္ပံုုတင္ခြင့္ရၿပီးေနာက္ လုုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားႀကီးရွိႏုုိင္သည္ဟုု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မြန္ႏုုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာသည္။

“အခုု မြန္တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္သြားတဲ့အေပၚမွာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မြန္ျပည္သူေတြကလည္း မြန္ပါတီကိုု မဲေပးၾကလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ မြန္ပါတီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တကယ္ျဖစ္လာမယ္ဆုုိရင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မြန္ပါတီကရဖိုု႔ အလားလာရွိႏိုုင္မယ္လိုု႔ ျမင္ပါတယ္” ဟုု မြန္ႏိုု္င္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မင္းမင္းႏြယ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက မြန္ပါတီ ႏွစ္ပါတီ ရွိေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္သူမ်ား မဲေပးရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုု ဆိုုကာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက မြန္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“မြန္တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္သြားတဲ့အေပၚ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မႈရွိမယ္။ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ပါတီႏွစ္ခုုျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ မြန္ျပည္သူေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းက မဲေပးဖိုု႔ အခက္အခဲျဖစ္လိုု႔ မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းဖိုု႔ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေပၚမွာ လူထုုေတြက တိုုက္တိုုက္တြန္းတြန္း လုုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ တကြေပါ့ေနာ္။ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။”

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည့္ မြန္ေဒသလံုုးဆိုုင္ရာ ဒီမိုုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတိုု႔အျပင္ ပါတီမွတ္ပံုုတင္ မက်ေသးသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားကိုုယ္စားျပဳပါတီ ၃ ပါတီတိုု႔ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးတြင္ စည္း႐ုံးမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနႏွင့္ ၂၀၂၀ တြင္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သြားမည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ား/ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ပါတီ႐ုံးခန္းဖြင့္ျခင္း ဆိုင္း ဘုတ္တင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္လရီတမက ေျပာသည္။