ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း ဥပေဒေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ဒုကၡပိုေတြ႔လာရဟု ယန္ဟီးလီေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္။

ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကုုိ အသံုုးျပဳ၍ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားကိုု ၎တိုု႔၏ ေျမယာမ်ားေပၚမွ ႏွင္ထုုတ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ပိုုမိုုမ်ားလာေနသည္ဟုု လူ႔ အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ ကိုုယ္စားလွယ္က ေျပာဆိုုလိုုက္သည္။

“တခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်မနားလည္တာက နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကို ကုမၸဏီေတြကသံုးၿပီး လူေတြကို သူတို႔ ေျမယာေတြကေန ဖယ္ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြက မတ္လက ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ထြက္ လာတဲ့ေနာက္မွာ ပိုမ်ားလာေနတယ္။ အဲဒီဥပေဒေအာက္မွာ တရားစြဲခံရတဲ့ လူေတြက သူတို႔ေျမယာေတြေပၚကေန ဖယ္ရွားခံရမယ့္ အေနအထားတင္မကဘူး။ ကာလရွည္ၾကာၿပီး ယိုင္နဲ႔ေနတဲ့ ဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနၾကရတယ္” ဟုု လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ ကိုုယ္စားလွယ္ မစၥရန္ဟီးလီ က ေျပာသည္။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မေလးရွားႏုုိင္ငံရွိ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုၿပီးေနာက္ ဇူလိုုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ ကိုုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမယာ ပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ အသံုုးျပဳခြင့္မ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအလိုုက္ ရိုုးရာဓေလ့ႏွင့္ ကိုုက္ညီသည့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနၾကေသာ္လည္း တိုုးတက္မႈ မရွိေသးဘူးဟုုလည္း အဆိုုပါ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

“က်မနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ရတဲ့သူေတြ ေျပာျပတာက သိပ္ၿပီးလိုုအပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသား ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူ၀ါဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အမ်ဳိးသား ေျမယာ ဥပေဒ ေရးဆြဲမႈဟာ တိုးတက္မႈ ရွိမလာေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊား သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူေတြ ေျမယာမလံုၿခံဳမႈကို ေတြ႔ႀကံဳရျခင္းဟာ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း ဆင္းရဲမႈ စက္၀န္းကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းေစမွာျဖစ္တယ္” ဟုု ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနၿပီး အဆုုိပါ ဥပေဒေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ေနသည့္၊ ပိုုင္ဆိုုင္သည့္ ေျမယာမ်ား ဆံုုးရံႈးရမည့္ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္ ေျမယာအေရးလုုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကလည္း ေထာက္ျပထားၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆိုုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရာဧပရားေက်းရြာအုုပ္စုု၊ ခိုုးဘာေက်းရြာတြင္ တစ္ေနရာ၊ မိုုဆိုုေက်းရြာ အုုပ္စုု၊ မိုုသီဒိုုေက်းရြာတြင္ တစ္ေနရာ၊ ၿမိဳ႕မေက်းရြာအုုပ္စုု ေလာဂ်ာေက်းရြာတြင္ တစ္ေနရာ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုုင္း ဥပေဒအရ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိ ေျမယာ အေရး လုုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ေျပာပါသည္။
ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းမ်ား မရွိဘူးဟုု ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူသမဂၢ ဥကၠ႒ ခူးတူရယ္ က ေျပာသည္။

“ဒီဥပေဒက တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ လံုုးဝမကိုက္ညီဘူးဆိုုၿပီး တစိုုက္မတ္မတ္ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ဒီေထာက္ျပခဲ့အေပၚ အစိုုးရက မေလးစားဘူး။ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားဆံုုးခံေနရတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ ေဒသမွာ ေျမလြတ္လည္းမရွိဘူး။ ေျမလပ္ ေျမရိုုင္းလည္း မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုုိ႔ ေဒသမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး စိုုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေတာင္ယာေတာ့ရွိတယ္။ ဘိုုးဘြားစဥ္ဆက္ထြန္ယက္စိုုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေျမေတြရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြက ထြန္ယက္ စိုုက္ပ်ိဳးတာလုုပ္ေပးမယ့္ ဓေလ့အရ ေက်းရြာပိုုင္ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ရိုုးရာ ဓေလ့အရ အေရးႀကီးတဲ့ ေျမယာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုုဥပေဒက စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတယ္” ဟုု ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္က ျပဌာန္းလုုိက္သည့္ အဆုုိပါ ဥပေဒသည္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈ အစဥ္အလားမ်ားကိုလည္း ပေပ်ာက္ေစမည့္ ဥပေဒျဖစ္သည့္အတြက္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသ ႀကီးရိွိ ေဒသခံ တုုိင္းရင္းသားမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းမွစတင္၍ ဒီကေန႔ အခ်ိန္ထိ ဆက္တုုိက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုုပါဥပေဒကိုု ဖ်က္သိမ္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုုထားသည္။

ေျမယာအေရးလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကူကီးလူငယ္ကြန္ရက္ ကိုုေဆးဂင္ က “ဒီဥပေဒက အကန္႔အသက္ေတြပါ တယ္။ ၆ လအတြင္း ေလ်ွာက္ရမယ္တိုု႔၊ ဘယ္ႏွစ္ဧကတိုု႔၊ ဒါေတြက ေတာင္သူေတြအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔မွာက ဓေလ့ထံုုးတမ္းေျမယာ ပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ အစဥ္အလာေတြက ဘိုုးဘြားစဥ္ဆက္ ရွိလာတယ္။ ေျမယာေတြက ရြာပိုုင္၊ ဘံုုပိုုင္ရွိတယ္။ ဓေလ့ထံုုး တမ္းအရ အေရးႀကီးတဲ့ ေျမယာေတြရွိတယ္။ ေျမလြတ္တိုု႔ ေျမရိုုင္းတိုု႔မရွိဘူး။ အခုုက ဒီဥပေဒေၾကာင့္ ဘိုုးဘြားပိုုင္ေျမေတြ ဆံုုးရံႈးသြားႏုုိင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္း ေပးဖိုု႔ ေတာင္းဆိုုေနရတာပါ” ဟုု ေျပာသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ (က) တြင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေတာင္ယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားတဲ့ေျမမ်ား၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတုိ႔အတြက္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ မသတ္မွတ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

တနၤသာရီတုုိင္း၊ ေလာင္းလံုုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံ ေရလုုပ္သားမ်ား အားကိုုးအားထားရသည့္ ကၽြန္းတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကမ္းေျခတစ္ခုုအား ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ဟိုုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္လုုပ္ရန္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းဥပေဒအရ ေလ်ွာက္ထားခြင့္မ်ားရွိေနသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား၊ ေဒသအတြင္းက ပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စိုုးရိမ္လ်ွက္ရွိသည္ဟုု ေျပာသည္။

ထားဝယ္တုုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဒုု-ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး က “ဒီဥပေဒနဲ႔ အခုုက သူေလ်ွာက္ငါေလ်ွာက္နဲ႔ ေျမလြတ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကမ္းေျခေတြ၊ ကၽြန္းေတြပါ ပါကုုန္ၿပီ။ အဲ့ဥပေဒထဲမွာ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ေျမလြတ္ဆိုုၿပီး ေဖာ္ျပၿပီးေလ်ွာက္ရင္ ခ်ေပးမယ့္အေနအထားရွိတယ္။ ဒါေတြက က်ေနာ္တုုိ႔ ရိုုးရာအရ ေျမလြတ္မဟုုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တိုု႔ မွီခိုုအားထားေနရတဲ့ ေနရာေတြ၊ အခုုေတာင္ က်ေနာ္တုုိ႔ ေရလုုပ္သားေတြကိုု ေမာင္းထုုတ္တယ္ေလ။ ဒီေနရာမွာ ငါးဖမ္းခြင့္မရွိဘူးတဲ့။ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ေတာင္ မရေသးဘူး။ ဒါကဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ဒီလိုုျဖစ္ရတာ” ဟုု ေျပာသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုုးရအေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းႏွင့္ ရိုုးရာအစဥ္အလာ ေျမယာအသံုုးျပဳမႈကိုု အမွန္တကယ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒကိုု လက္ခံက်င့္သံုုးရန္ မစၥရန္ဟီးလီ ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေထာက္ျပေတာင္းဆိုုထားသည္။

အဆိုုပါ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းက ေျမယာျပႆနာ၊ လူကုုန္ကူးမႈအေျခအေန၊ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ား၊ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာဒုုကၡသည္မ်ားအေၾကာင္း၊ စကၤာပူႏုုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးကာ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံလုုိက္ရသည့္ ရခိုုင္လူငယ္မ်ားအေရး၊ NCA ကိစၥမ်ားကိုု ထည့္သြင္း ထုုတ္ျပန္ထားသည္။