မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ဆရာ/မ မ်ား ေထာက္ပံ့မႈ အခက္ႀကံဳ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္။

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ လစာပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးသည္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ခံ မိစာတာက “ဆရာ/ဆရာမေတြအတြက္ လစာေထာက္ပံ့ေပးဖို႔က အဓိက စိုးရိမ္ေနရတာေပါ့ေနာ္၊ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ လစာကေတာ့ အဓိက အလွဴရွင္နဲ႔ ရပ္ရြာလူထုေပါ့ေနာ္။ တခါတေလ အလွဴရွင္က တစ္ႏွစ္နဲ႔ပဲေပးေတာ့ လစာျပတ္ေတာက္သြားတာရွိတာေပါ့ေနာ္” ဟု ေျပာသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနရွိ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္လစာကို အလွဴရွင္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနရၿပီး အလွဴရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈ ျပတ္ေတာက္သြားလွ်င္ အခက္အခဲရွိႏိုင္သည္ဟု မိစာတာက ဆက္ေျပာသည္။

ထိုုကဲ့သိုု႔ လစာျပတ္ေတာက္သြားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ လစာအဆင္သင့္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနက ေျပာသည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈနည္းပါးျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ မတည္ၿငိမ္သည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟုု ေျပာသည္။

မြန္ေက်ာင္းဆရာမတဦးက “လစာကေတာ့ အခုဆိုရင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ရေနတယ္၊ အစိုးရေက်ာင္းက ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမေတြရဲ႕ လစာနဲ႔ ႏႈိင္းရင္ေတာ့ နည္းတာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဒါကကိုယ့္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းျဖစ္တယ္၊ တခ်ဳိ႔ဆိုလည္း လစာနည္းတဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ ထြက္ၾကတာေတြလည္းရွိတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယခုုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာတြင္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကိုု တိုုးျမွင့္ထားၿပီး တစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း ထိ တိုးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနက ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမ တစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀/၇၀၀၀၀ ေလာက္သာေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားေနသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္စာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ ၈၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ား အရသိရသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၏ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ပါတီတပ္တည္ရွိသည့္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားတိုု႔တြင္ သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရွိသည္။

ထိုု႔အျပင္ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒံု၊ က်ဳိက္မေရာ၊ ဘားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ မြန္စာမ်ားကို မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား တြဲဖက္ထားသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရွိသည္။