တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္း အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၉ – ၇ – ၂၀၁၉

တရုတ္ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္ေတြကုိ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူကုန္ကူး ခံရမႈေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာေတာ့ မူႀကိဳဆရာမ အသတ္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)နဲ႔ပတ္သက္တယ္လို႔ သံသယနဲ႔ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံေနရသူ ၅၆ ေယာက္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။