တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၂ – ၈ – ၂၀၁၉ ။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္သက္ရာလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိဖို႕နဲ႕ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႕အတြက္ ထိုင္းနိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ကို  ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ နဲ႕ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း တစ္ခ်ိဳ႕ ေခတၱယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ တယ္လို႕ UNFC က  ေျပာပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ မိန္ဗလာေတာင္ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မျပႏိုင္ဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုက ျပန္လည္တူးေဖာ္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။