ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္သက္ရာလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိဖို႕နဲ႕ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႕အတြက္ ထိုင္းနိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။