UNFC လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ ယာယီရပ္ဆိုင္း

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ကို ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ နဲ႕ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း တစ္ခ်ိဳ႕ ေခတၱယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ တယ္လို႕ UNFC က ေျပာပါတယ္။