ေနရပ္ျပန္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္မာရန္ စစ္ေရွာင္မ်ားလိုလား

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္။

ေနရပ္ျပန္ရမည္ဆိုပါက ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္ အစိုးရၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ပါက ေထာက္ပံ့မည့္ အေျခအေနတို႔အပါအ၀င္ လိုလားခ်က္ ၅ ခ်က္ကို ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားက ကရုုဏာအဖြဲ႕ (KMSS) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိင္ရာ လူထုုေတြ႕ဆံုုပြဲတြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝိုုင္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ မိုုင္းနား ရိုုမန္ကက္သလစ္ RC စစ္ေရွာင္စခန္း တာဝန္ခံ ဦးဂြမ္ဆိုုင္းက “စစ္ေရွာင္စခန္းမွာေနတာ ၾကာလာတာနဲ႔အမ်ွ ဆံုုးရံႈးမႈေတြ နစ္နာမႈေတြအရမ္းမ်ားလာတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖိုု႔ ေဆြးေႏြးၾကေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ အိမ္ျပန္လိုု႔ရၿပီဆုုိတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ေျမျမွဳပ္မိုုင္း ျပႆနာေတြကိုု ရွင္းလင္း ေပးဖိုု႔၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အစစ အရာရာ စနစ္တက်စီစဥ္ေပးဖုုိ႔၊ ေနာက္ၿပီး အေျခအေနတစ္ခုု ေရာက္တဲ့အထိ စားဝတ္ေရးကအစေပါ့ ပ့ံပိုုးကူညီေပးဖိုု႔၊ ကေလးေတြပညာေရး၊ စစ္ေရွာင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အားလံုုးေပါ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္စီစဥ္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကတာပါ” ဟုု ေျပာသည္။

ဝိုုင္းေမာ္စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုုိင္ေရးအတြက္ အစိုုးရထံ ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာနံပါတ္တစ္ အစိုုးရႏွင့္ေကအိုုင္အိုုၾကားအတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ခ်ျပေပးရန္၊ နံပါတ္ႏွစ္ မိမိမူရင္းေဒသတြင္ အဘယ္စစ္တပ္မ်ွမလိုုလားေၾကာင္း၊ နံပါတ္သံုုး စစ္ေရွာင္မ်ားမူရင္းေဒသတြင္ လုုပ္ကိုုင္စား ေသာက္ခဲ့ေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ လယ္ယာေျမမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကသည္။

“က်ေနာ္တုုိ႔ ေနရပ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တုုိ႔ကိုု လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာခြင့္ ေပးဖိုု႔ေပါ့၊ ဟိုုမသြားရ ဒီမသြားရဆုုိတာမ်ိဳး တားဆီးတာမ်ိဳးေတြလည္း မလုုပ္ေစခ်င္ဘူး။ လြတ္လပ္စြာ လုုပ္ကိုုင္ စားေသာက္ခြင့္ေပးေစခ်င္တယ္။ ေနရာကန္႔သတ္တာမ်ိဳး၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္တာမ်ိဳးေတြ လံုုးဝမလုုပ္ဖုုိေပါ့” ဟုု ဦးဂြမ္ဆိုုင္းက ဆက္ေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုုသည့္ နံပါတ္ေလး အခ်က္မွာ စစ္ေရွာင္မ်ား မူရင္းေနရပ္သိုု႔ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အိုုးအိမ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား ေဆာက္လုုပ္ေပးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုုး ေရရရွိ ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ မုုိင္းရွင္းလင္း ေပးျခင္းႏွင့္ နံပါတ္ငါးအခ်က္အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ခ်ိန္ ပ်က္စီးဆံုုးရံႈးသြားသည့္ အိုုးအိမ္မ်ားႏွင့္ အျခားနစ္နာမႈမ်ားအား အကန္႔အသတ္မရွိ တေျပးညီ သတ္မွတ္ကာ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကိုု ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကသည္။

ဝိုုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ အသံမ်ားအား အစိုုးရထံ တင္ျပႏုုိင္ရန္အတြက္ ကရုုဏာအဖြဲ႕ KMSS က စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု အဆုုိပါအခမ္းအနားသိုု႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေျပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမ်ားကိုု သိရွိနားလည္ၿပီး အစိုုးရႏွင့္ ကခ်င္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ KHCC အဖြဲ႕ အျပင္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း CSO မ်ား၏ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုုိင္ေရး ႀကိဳးစားေနမႈမ်ားကိုု ရွင္းျပခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

ဝိုုင္းေမာ္ KBC စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ဦးတန္ဇဲ က “KBC ရံုုးခ်ဳပ္ကေန အစည္းအေဝးလုုပ္ၿပီး အဆင္ေျပၿပီဆုုိမွ ျပန္မွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ KHCC ကေတာ့ ဘာမွ စာရင္းလာေကာက္တာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ က်ေနာ္တုုိ႔က ဆမား၊ ဆဒံုုး အဲ့ဘက္က ေျပာင္းလာတာ၊ အခုုထိေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ေဒသကိုုက လံုုးဝျပန္လုုိ႔ မရဘူး။ ျမန္မာစစ္ တပ္က ရွိေနတုုန္းပဲ၊ လံုုၿခံဳေရး မရွိေသးဘူး။ အိမ္ေတြကလည္း ပ်က္ကုုန္ၿပီ။ မိုု္င္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ျပန္လုုိ႔မျဖစ္ေသးဘူး” ဟုု ေျပာသည္။

ဝိုုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ အစိုုးရမွ ေနရပ္ျပန္လိုုသူမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းေပးႏုုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုုတ္လဆန္းပိုုင္းတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပိုု႔ထားသည္ဟုုလည္း စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း တာဝန္ခံမ်ားက ေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုု္င္ေရးႏွင့္ မျပန္ႏုုိင္ေသးသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား လိုုအပ္သည္မ်ား ကူညီႏိုုင္ရန္ ၾသဂုုတ္လအတြင္း စတင္ၿပီး ကြင္းဆင္းဖုိ႔ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဒီကေန႔ အခ်ိန္ထိ မလုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးဟုု KHCC က ေျပာသည္။

ကခ်င္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ KHCC အဖြဲ႕ ဒုု-အတြင္းေရးမွဴး (၁) Father ေနာ္လတ္က “က်ေနာ္တုုိ႔က တစ္ဦးခ်င္းလုုပ္မွာမဟုုတ္ဘူး။ အစိုုးရနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္းဖိုု႔ဆိုုတဲ့ဟာ ရွိပါတယ္။ အစိုုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ အခုုခ်ိန္ထိ သူတိုု႔အခ်ိန္ေပးတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လုုပ္ရမွာဆိုုေတာ့ေလ သူတိုု႔ကိုု ေစာင့္ေနတုုန္းပါ။ ဝိုုင္းေမာ္ဘက္က စစ္ေရွာင္ေတြကလည္း အစိုုးရကိုု အခ်က္ ၅ ခ်က္ေတာင္းဆိုု ထားတယ္ဆိုုေတာ့ ဒါေတြလည္း အစိုုးရနဲ႔ ျပန္ေတြ႕မွ သိရမွာပါ” ဟုု ေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုုိင္ေရး အစိုုးရ၊ KHCC၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳးစားညွိႏိႈင္းမ်ားမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ စစ္ေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳဆုုိေၾကာင္း သိုု႔ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္မည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ အသံမ်ား သေဘာထားမ်ားကိုု အေလးထားသင့္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားအား စစ္ေရွာင္မ်ားအား ခ်ျပျခင္းသင့္ေၾကာင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ၾသဂုုတ္လ (၇) ရက္ေန႔က ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ အဆုုိပါအစည္းအေဝးကိုု KMSS က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဝိုုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၊ ေလာ္ေဝၚစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၊ ဝိုုင္းေမာ္(မူရင္း) ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ IDPs Camp မွ စစ္ေဘးေရွာင္းမ်ား၊ ဝိုုင္းေမာ္ေဒသရွိ ရိုုမန္ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ RC Camp ၃ ခုုမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။