မြန္ျပည္နယ္ ေရႀကီးဒဏ္ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ျပန္မဖြင့္ႏိုင္ေသး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈႏွင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ဆိုးရြားစြာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဆက္ပိတ္ထားရဆဲဟု မြန္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးက ေျပာသည္။

“လတ္တေလာ ပိတ္ထားရတဲ့ေက်ာင္းစာရင္းက (၂၀၀/၃၀၀) ရွိေနႏိုင္ေသးတယ္၊ ေရးဆိုရင္ မဖြင့္ႏိုင္ေသးဘူး ေနာက္တစ္ခါ က်ဳိက္မေရာဆိုရင္ မဖြင့္ႏိုင္ေသးဘူး။ အဲလိုအေနအထားရွိေနတယ္။ ေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြ ေက်ာင္းေတြမွာဖြင့္ထားရတဲ့အေျခအေနရွိတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိျမတ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေရးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာင္းခန္႔ရွိၿပီး က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာင္းခန္႔ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ုံးရွိ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၾသဂုတ္လပထမအပတ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ ေတာင္က်ေရစီးဆင္းလာျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွစၿပီး စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ စတင္ပိတ္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထိ ဘီးလင္း၊ က်ဳိက္ထို၊ သထံု၊ ေပါင္၊ က်ဳိက္မေရာ၊ ေရး၊ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒံု၊ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၆၁၁ ေက်ာင္းထိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ေန႔မွစၿပီး ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားေရမ်ားျပန္က်လာသည့္အတြက္ ယာယီပိတ္ထားရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအနက္မွ သံျဖဴဇရပ္၊ ဘီးလင္း၊ သထံု၊ ေပါင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တိ႔ုုမွ ပိတ္ထားရသည့္ေက်ာင္းမ်ား ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ျပန္ဖြင့္လွစ္ႏိုု္င္ခဲ့သည္။

သိုု႔ေသာ္လည္း ေရလံုးဝျပန္မက်ေသးသည့္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားရဆဲျဖစ္သလို အခ်ိဳ႕ ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွလည္း ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ ျပန္မဖြင့္ႏိုင္ေသးဘူး ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

ျပန္ဖြင့္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ထားသည့္အတြက္ ရွင္းလင္းေရးကို တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ေဒသခံတို႔၏ အင္အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးအပိုင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ပညာေရးမွဴး က ေျပာသည္။

ေရျမဳပ္ခဲ့သည့္ေက်ာင္းမ်ားကို ပ်က္စီးစာရင္းအေသးစိတ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိေကာက္ခံရရွိထားသည့္ စာရင္းအရ ပ်က္စီးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါစာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိျမတ္ေအာင္က ေျပာသည္။

၎အျပင္ ေရျမဳပ္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ ေက်ာင္းေတြေရာ အိမ္ေတြ ျမဳပ္ေနတယ္၊ တခ်ဳိ႕ အိမ္ေတြဆိုရင္ ေခါင္မိုးေလာက္ပဲ ေပၚတယ္၊ လူေတြလည္း အကုန္ေဘးလြတ္ရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရတယ္” ဟု က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ ေဒၚတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၀၆ ေက်ာင္းရွိသည္ဟုု ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၾသဂုလပထမအပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ က်ဳိက္ထို၊ သထံု၊ ဘီးလင္း၊ ေပါင္၊ ေရး၊ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒံု၊ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္တို႔တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ လူသိန္းႏွင့္ခ်ီ ေရေဘးသင့္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၃ ေသာင္းခန္႔ေဘးလြတ္ရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။

ထိုု႔အျပင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္လည္း လူ ၇၀ နီးပါး ေသဆံုးမႈ ရွိခဲ့သည္။