ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိစၥ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္တစ္ခုလို႔ဆို

“ကယားမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးကစားြက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးကစားးကြက္ထဲမွာ ခံေနရတာ။ေၾကးရုပ္က Issue တစ္ခုအေနနဲ႔တင္တာ ျပသာနာရွိတဲ့ေနရာရွိမယ္။ မရွိတဲ့ေနရာမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ Issue ျဖစ္ေအာင္ Political Debate ျဖစ္ေအာင္ ဆြလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။”