မူးယစ္ေဆး စြပ္စြဲခ်က္ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႔မ်ား ပယ္ခ်

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက တိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ တပ္မေတာ္၏ စြပ္စြဲခ်က္ကိုု ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္တပ္မ်ားက ျငင္းဆိုုလိုုက္သည္။

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ တအန္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က “ဒီက်ေနာ္တုိ႔န႔ဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးက သက္ဆိုင္မႈဆိုတာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ မူးယစ္ေဆး၀ါးက က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ တိုက္ဖ်တ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေဒသမွာ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတာင္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး က်ေနာ္တို႔ေလာက္ တိုက္ဖ်တ္မႈေတြလုပ္တာ မရွိဘူး။ သူတို႔ေျပာတဲ့ ကြတ္ခိုင္ဖက္မွာ သူတို႔ဖမ္းဆီးရတဲ့ဟာလည္း က်ေနာ္တို႔နဲ႔လည္း လံုး၀သက္ဆိုင္မႈ မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

တအန္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စတင္ကတည္းက ယေန႔အခိ်န္ထိ မူးယစ္တုုိက္ဖ်က္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘိန္းစိုုက္ခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိသည္ဟုု PSLF/TNLA က ေျပာသည္။

တအန္း(ပေလာင္) နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုုိက္ဖ်က္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းေဆးျပည္ သူ႔စစ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုု ဗိုုလ္မွဴးမုုိင္းအိုုက္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုုိ႔စေထာင္ကတည္းက အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆးကိုု တုုိက္ဖ်က္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ တုုိက္ဖ်က္လာလိုု႔ပဲ မႏၱေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုုကားလမ္း အေနာက္ျခမ္းမွာ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ေနတဲ့ ေနရာကလြဲလိုု႔ က်န္တဲ့ေနရာမွာ စိုုက္ပ်ိဳးမႈမရွိေတာ့ဘူး။ အရင္က မူးယစ္ေဆးမသံုုးတဲ့လူမရွိတဲ့ အေနအထားကေန သံုုးစြဲသူနည္းလာတယ္။ အခုုက က်ေနာ္တုုိ႔ေနလိုု႔မရတဲ့ ၿမိဳ႕ထဲကေန က်ေနာ္တိုု႔ဆီကိုု ျပန္ဝင္တာမ်ိဳးပါ။”

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA ကလည္း တပ္မေတာ္က ကြတ္ခိုင္ၿမိဳနယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ၎တို႔အဖြဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုမႈအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

“သိပ္မၾကာခင္ကလည္းပဲ ရွမ္းေျမာက္ဖက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစက္ရံုတစ္ခ်ိဳ႕အဲဒီမွာ သူတို႔ အေ၀အစား မတည့္လို႔ အဲဒီမွာ ဖမ္းဆီးတယ္။ ဆိုၿပီးေတာ့ အဖမ္းျပတဲ့ ဟာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို စစ္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ တပ္မမွဴးေတြ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနတဲ့ ဥစၥာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ ဥစၥာေတြရွိတယ္ ဆိုေတာ့အဲဒီဥစၥာေတြ ေနာက္ပိုင္းက်လို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒါပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္သြားတာေပါ့ ေနာ္။”

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတိုင္း ျပင္ဦးလြင္ရွိ တပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသိုုလ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ အနီးအနားရွိ တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းကို ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စစ္ေဆးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ X-Ray စက္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္က ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔တို႔ ဆက္စပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ တပ္မေတာ္က စြပ္စြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿပီးခ့ဲသည္ ၂၀၁၉ ဇူ လိုင္လ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေရွာက္ေဟာ္ ေက်းရြာ အေရွ႔ေတာင္ ဘက္ ေခ်ာင္းဆံု ေနရာ တစ္၀ိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးရိုက္ စက္အပါအ၀င္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဘိန္းခ်က္စခန္းမ်ားအားလည္းေကာင္း။ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ ေတာင္ၿမဳိ႔နယ္ ရက္ခံုတိုင္ေက်းရြာမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ဖိုး က်ပ္ ၅ ဘီလီ ယံခန္႔၊ ခဲယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိသည့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကလည္း “ဒီX-Ray စက္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါး စစ္တဲ့စက္ကို ဘာလို႔ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္သလဲ ဒါေတြလည္း သတင္းေထာက္မ်ား စဥ္းစားၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ မွာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ေနာင္ခ်ိဳမွာရွိတဲ့ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းေတြ ၀င္တိုက္သြားတာေတြရွိပါတယ္ ဆိုလိုတာက ေတာ့ ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အပိုင္းေတြကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္တဲ့သေဘာလည္း ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ယမန္ ေန႔က သမၼတရံုး၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

အဆိုပါေျပာဆိုမႈနဲ႔ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ခုိင္သုခက “ဒီဟာကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ ဆိုေတာ့ ဗမာစစ္တပ္ေတြက သူတုိ႔ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ အခါ တိုင္းမွာ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔က အဲဒီလိုမ်ိဳး အၿမဲတမ္းေပါ့ေနာ္ အဲဒီအရႈံးထဲက အျမတ္ေပါ့ ေနာ အဲလိုမ်ိဳး တုန္႔ျပန္တဲ့ ဥစၥာေတြရွိတယ္” ဟုေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး စစ္ေဆးသည့္ X-Ray စက္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္သုခက ယခုလိုဆက္ေျပာသည္။

“ခုလည္းပဲ သူတို႔က မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စက္ကိုေနၿပီးေတာ့ X-Ray စက္ကိုပစ္သြားတယ္ ဘာညာဆိုၿပီး ေတာ့ အဲလိုမ်ိဳး အေၾကာင္းျပတာရွိတယ္။ စစ္ေရးမွာကေတာ့ ဒါအကုန္သူနားလည္တဲ့ကိစၥဗ်ာ။ ဒါပစ္ခတ္သြား ၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာရွိတယ္ ဘယ္ဟာကို မထိပါေစနဲ႔ ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးကေတာ့ဒါ အဲဒီတိုက္ခိုက္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မလြယ္ဘူးေပါ့ေနာ” ဟု ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္၏ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္စခန္း၊ မူးယစ္ရဲစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔မွာ တအန္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PSLF/TNLA ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ULA/AA၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNTJP/ MNDAA- ကိုးကန္႔အဖြဲ႔) အဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္သည္။