အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အပစ္ရပ္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။ ၁၉ /၀၈/၂၀၁၉ ။ (ဓါတ္ပံု)