ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း) ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႕ နံနက္ ၉  နာရီက ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တနာရီနီးပါးၾကာ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြခဲ့သည္။ ၁၉ /၀၈/၂၀၁၉ ။ ( ဓါတ္ပံု)