က်ဳိက္မေရာတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး မစႏိုင္ေသး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႔နယ္တြင္ မစတင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လတ္တေလာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဝင္း က ေျပာသည္။

“လတ္တေလာစီမံေဆာင္ရြက္လို႔ရတဲ့အပိုင္းမွာဆိုရင္ ႏုုန္းေတြရွင္းလင္းတာ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာေတြကို စည္ပင္၊ ရဲ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဆီက အင္အားေတြနဲ႔ စလုပ္ေနပါတယ္၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ အျမန္ဆံုး ျပန္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ စာသင္ခံု၊ ထိုင္ခံု၊ ပံုႏွိပ္စာအုပ္တို႔ ဗလာစာအုပ္တို႔ အျမန္ဆံုးေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနတယ္၊ ေနာက္ေရတြင္းေရကန္ ေဆးခတ္တာတို႔ လုပ္ေနတယ္” ဟု ဦးျမင့္သန္းဝင္း က ေျပာသည္။

ယခုုအခါ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရျပန္မက်ေသးသည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး မစႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေရလံုးဝျပန္က်သြားသည့္အခ်ိန္မွသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဆက္လုပ္သြားမည္ဟုလည္း ဆက္ေျပာသည္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာင္းရွိၿပီး က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာင္းရွိသည့္အနက္ ေဒသအတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမွဳပ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးခန္႔ ပိတ္ထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုုး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားအနက္ အဆိုးရြားဆံုုး ခံစားခဲ့ရသည့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ နယ္တို႔တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး (က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီး) ေစာေအာင္ ျမင့္ခိုင္က “ေရေဘးသင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ အစားအေသာက္ကေတာ့ လံုေလာက္တဲ့အေနအထားရွိတယ္၊ အဓိက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္၊ ပ်က္စီးသြားတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းဝတ္စံု၊ စာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာ ေနာက္ က်န္းမာေရးအပိုင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအပိုင္း အဲဒါေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ စားနစ္ရိကၡာထက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ပါက ပိုမိုအက်ဳိးရွိမည္ဟု အဆိုုပါ တုုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေစာေအာင္ျမင့္ခိုုင္က ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေရးၿမိဳ႕ နယ္တြင္လည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္သာ အကူအညီလိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ေရရွည္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေသးစိတ္စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ထို႔အတြက္လည္း ဘ႑ာရန္ပံုေငြ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ပံုေငြရွိမွသာ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖ်င္းေကာက္ထားသည့္စာရင္းအရ ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အေသးစိတ္ကို စာရင္းျပဳစုေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး ယင္းပမာဏထက္ ပိုမိုုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ေျပာသည္။