PPST အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔  (သတင္းဓာတ္ပံု)

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္။

NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ PPST အစည္းအေ၀းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယေန႔ကို ဆက္လက္က်င္းပေနၾကသည္။

အစည္းအေ၀းကို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေနၾကၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္

အစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိ တစ္ဆို႔ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ အျပင္ ၂၀၂၀ မတိုင္ခင္ႏွင့္ ၂၀၂၀ အလြန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကဖက္က အဆိုျပဳထားသည့္ the way forward for peace process ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၄ ရက္ကေန ၁၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္တစ္ႏိုင္ငံံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး(ပထမပိုင္း) မွ မၿပီးျပတ္ ေသးသည့္ PPST မွ PPCM သို႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုုး KNU ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္ တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNLA/PC ၊ ပအိုု႔၀္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုုင္ ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုု ေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ DKBA ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU တို႔ ျဖစ္သည္။

NMG 9 NMG 8 NMG 7 NMG 6 NMG 5 NMG 4 NMG 3 NMG 1