ရွမ္းေျမာက္တိုက္ပြဲနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ေနာက္ဆံုး အေျခအေန။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွ စတင္ခဲ့တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔ရဲ႕ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ယေန႔အထိတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားလည္း တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ မ်ားလာေနတယ္လို႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ။ ဘာေတြ အဓိ ကလိုအပ္ေနသလဲ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (HST-NSS) က အစုိးရနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဘာေတြမ်ားေတာင္းဆိုထားၾကပါသလဲ။ HST-NSS ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဟာင္းေဒါင္ကို သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ရုပ္သံမွာ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါတယ္။