ေတာင္ၿပိဳမႈ ကာကြယ္ရန္ ေက်ာက္မိုင္းမ်ား စစ္ေဆး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္။

ေတာင္ၿပိဳက်မႈ ေဘးဆိုးမ်ဳိး ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား စစ္ေဆးေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာရွိ မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွိမရွိ ေတာင္ၿပိဳက်မႈ အေျခအေန ရွိမရွိကို ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနတို႔မွ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“သစ္ေတာေျမမွာ ေက်ာက္တူးေနတာ ကုမၸဏီ ၁၄ ခုပဲရွိတယ္၊ က်ဳိက္ထီး႐ုိးေတာင္ေျခက တစ္ခုကိုေတာ့ စစ္ေဆးၿပီးသြားၿပီ စစ္ေဆးမႈအရ ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မေတြ႔ဘူး၊ က်န္တာေတြကိုလည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားမယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္း ၉၁ ခုရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၃၂ ခု၊ ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၂၄ ခု၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၃ ခု၊ သထံုၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၅ ခု၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၂၀ ခု၊ ေရးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၇ ခုရွိကာ ၎အနက္မွ သစ္ေတာေျမတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်ာက္မိုင္း လုပ္ငန္း ၁၄ ခု ရွိသည္။

လူ ၇၀ ဦးထိ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာရွိ မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအးဇံက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုေတာ့ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသးေပ။

ေတာင္ၿဖိဳေနသည့္ ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း သိုု႔မဟုတ္ပါက ေဂဟနစ္ ပ်က္စီးၿပီး ေတာင္ၿပိဳမႈမ်ားလည္း ဆက္ျဖစ္ေနဦးမည္ဟုု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့စဥ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ဒီေက်ာက္မိုင္းေတြကို ခြင့္မျပဳပါနဲ႔ ေက်ာက္ေတာင္ေတြ အကုန္လံုး ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးမယ္ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေမးခြန္းေပးခဲ့တယ္” ဟု ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက ေျပာ သည္။

လူ ၇၀ ဦးထိ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာရွိ မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းသည္ မိုးသည္းစြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဟု ျပည္နယ္အစိုးရက ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ေျမ တူးေဖာ္ထားမႈေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိုးေရခ်ိန္ပံုမွန္ထက္ မိုးဆက္ရြာေနမည္ဆိုပါက ေတာင္ၿပိဳမႈ အႏၲရာယ္ သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက သတိေပးေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္ကို ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မရွိေသးေပ။