ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္တို႕ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ Amazing Keng Tong Resort တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႕၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေနစဥ္။ (၃၁/၈/၂၀၁၉ )