တိုက္ပြဲေလ်ာ့ခ်ေရး တိက်သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္။

အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔တို႔ က်ဳိင္းတံုုတြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖက္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ တုုိက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုု္င္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယခုုကဲ့သိုု႔ေျပာသည္။

“အခုုလတ္တေလာ လမ္းမႀကီးအျမန္ဆံုုးလံုုၿခံဳစြာနဲ႔ သြားလာႏိုု္င္ဖုုိ႔၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ စီးဆင္းႏုုိ္င္ဖုုိ႔အျပင္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ တုုိ္က္ပြဲေတြ မျဖစ္ဖုုိ႔ က်ေနာ္တုုိ႔က အဆုုိျပဳခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ျပဳတယ္။ အဲ့ဒါကိုု သူတိုု႔ဘက္ကလည္း မဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္တဲ့အတြက္ သူတိုု႔ျပန္သြားရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား ျပန္ေဆြးေႏြးဖိုု႔ရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ေတာ့ အေၾကာင္းျပန္မယ္လိုု႔သိရတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ဘက္ကေတာ့ အျမန္ဆံုုးလုုပ္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆိုုထားတယ္” ဟုု ေျပာသည္။

တိုုက္ပြဲမ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးသည္ လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဖက္စလံုုးတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္ဟုု ULA/AA က “တိုု္က္ပြဲေလ်ာ့က်မယ္ဆုုိတဲ့ဟာမ်ိဳးကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုုး အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ဘက္ကပဲ သက္သက္ႀကီးေလ်ာ့လိုု႔မရဘူး။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း လက္ရွိအေနအထားေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျမျပင္မွာ ေရာက္ေနတဲ့လူေတြရဲ႕ အေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ သူတိုု႔အမိန္႔ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္” ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္က သတင္းေထာက္အား ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ (ယေန႔) တြင္ က်ဳိင္းတံုတြင္ ပဏာမ အပစ္ရပ္ႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုုိင္ၿမိဳ႕အတြင္း ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တိုု္က္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆုုိပါတိုု္က္ပြဲအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား က်ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူ ၅ ဦး ေသဆံုုးၿပီး၊ ၃ ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိ ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔တို႔ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေရး Bilateral Ceasefire Agreement (အျပန္အလွန္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္) လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို ဦးတည္၍ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ပါရွိသည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ဘာလဲဆိုုေတာ့ လတ္တေလာတိုုက္ပြဲေတြ ရပ္ဆုုိင္းႏိုု္င္ဖုုိ႔၊ နံပါတ္ႏွစ္က Bilateral Ceasefire Agreement ၊ အ့ဲ Agreement ၿပီးရင္ေတာ့ နံပါတ္သံုုးက အခုုနကေျပာတဲ့ တပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး အဲ့ဒါသြားမွာ” ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

ULA/AA က ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္က “ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ လက္ရွိျပတ္ေတာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလကိုု ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုုသြားမလဲ၊ မေတြ႕တာၾကာၿပီဆိုုေတာ့ ျပႆနာေတြက ထပ္ၿပီးေတာ့ ပိုုျဖစ္တယ္။ ဆိုုေတာ့ ဒီျပႆနာေတြကိုု ေျပေျပလည္လည္ေျဖရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုုလုုပ္မလဲ ဆုုိၿပီးတဲ့ဟာမ်ိဳးပါ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္။ တိုု္က္ပြဲေတြကိုု ဘယ္လိုုေလ်ာ့ခ်မလဲဆိုုတဲ့ဟာမ်ိဳးကိုုေတာ့ အခ်ိန္ရ သေလာက္ထဲမွာေတာ့ ရသေလာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္”ဟုု ေျပာသည္။

တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔က တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ား တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

သိုု႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈတြင္ တပ္မေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တပ္ေနရခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟုုလည္း ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

“တပ္ေနရာခ်ထားေရးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ မပါေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါဘူး။ ဒီေန႔ပါလာတဲ့ ကိုုးကန္႔၊ ပေလာင္၊ ရခိုုင္၊ ကခ်င္ (၄) က ယူလာတဲ့ မူၾကမ္းကိုုေတာ့ NRPC ဘက္ကိုု ေပးခဲ့ပါတယ္။ အလုုပ္ျဖစ္တယ္။ အေကာင္းဘက္ကိုု ေရာက္တယ္၊ က်ေနာ္တုုိ႔လည္း အေကာင္းဆံုုးကိုု ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့တယ္။”

ထို႔အျပင္ Bilateral Ceasefire Agreement လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းသြားရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္အျပင္ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ၊ ၁၇ တြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည့္ ေနရာကို ၂ ဖက္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာ မိတ္အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔၏ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္။

လာမည့္ေတြဆံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔က ပန္းဆန္းတြင္ျပဳလုုပ္ရန္ အဆိုုျပဳခဲ့ၿပီး အစိုုးရကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ ယေန႔က်င္းပသည့္ က်ိဳင္းတံုုတြင္က်င္းပရန္ သေဘာထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သိုု႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲေနရာကိစၥ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္ဟုု ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ Bilateral အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းလ်က္ရွိသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔မွာ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO/KIA၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ULA/AA၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNTJP/ MNDAA- ကိုးကန္႔အဖြဲ႔)၊ တအန္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ PSLF/ TNLA တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၎ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔သည့္ ေျမာက္ပိုင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။

Unicode Version…

တိုက်ပွဲလျော့ချရေး တိကျသည့် သဘောတူညီချက် မရ

သတင်းနှင့် မီဒီယာ ကွန်ရက်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်။

အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့တို့ ကျိုင်းတုံတွင် တွေ့ဆုံစဉ် လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲ များ လျော့ချနိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း တိကျသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့် နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ် များက ပြောသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများလျော့ချနိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဌေးက သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။

“အခုလတ်တလော လမ်းမကြီးအမြန်ဆုံးလုံခြုံစွာနဲ့ သွားလာနိုင်ဖို့၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု စီးဆင်းနိုင်ဖို့အပြင် ဆက်စပ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ဖို့ ကျနော်တို့က အဆိုပြုချက် နှစ်ချက်ပြုတယ်။ အဲ့ဒါကို သူတို့ဘက်ကလည်း မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက် သူတိုပြန်သွားရင် ခေါင်းဆောင်တွေကြား ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်။ ဆွေးနွေးပြီးရင်တော့ အကြောင်းပြန်မယ်လို့သိရတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်” ဟု ပြောသည်။

တိုက်ပွဲများလျှော့ချရေးသည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟု ULA/AA က “တိုက်ပွဲလျော့ကျမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကပဲ သက်သက်ကြီးလျော့လို့မရဘူး။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကလည်း လက်ရှိအနေအထားတွေက ပြန်ပြီးတော့ မြေပြင် မှာ ရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့ အပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်။ သူတို့အမိန့်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်” ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်က သတင်းထောက်အား ဖြေကြားခဲ့သည်။

ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် ကျိုင်းတုံတွင် ပဏာမ အပစ်ရပ်နိုင်ရေး နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ခဲ့ကြသော် လည်း ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့အတွင်း ညီနောင်မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ နှင့် တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲများ ပြင်း ထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်အတွင်း လက်နက်ကြီး ကျည်များ ကျရောက်ခဲ့သည့်အတွက် ကလေးငယ်များ အပါအဝင် ဒေသခံပြည်သူ ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိ ခဲ့ကြ သည်။

ယနေ့ ဆွေးနွေးမှုအပြီး အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့တို့ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွား နေသည့် တိုက်ပွဲများ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရေး Bilateral Ceasefire Agreement (အပြန်အလှန် အပစ်ရပ် သဘောတူညီချက်) လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကို ဦးတည်၍ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ပါရှိသည်။

ဦးဇော်ဌေးက “ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ဦးတည်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ လတ်တလော တိုက်ပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းနိုင်ဖို့၊ နံပါတ်နှစ်က Bilateral Ceasefire Agreement ၊ အဲ့ Agreement ပြီးရင်တော့ နံပါတ်သုံးက အခုနကပြောတဲ့ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နေရာချထားရေး အဲ့ဒါသွားမှာ” ဟု ဆက်ပြောသည်။

ULA/AA က ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်က “ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ လက်ရှိပြတ် တောက်နေတဲ့ အချိန်ကာလကို ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုသွားမလဲ၊ မတွေ့တာကြာပြီဆိုတော့ ပြေဿနာတွေက ထပ်ပြီးတော့ ပိုဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ ဒီပြဿနာတွေကို ပြေပြေလည်လည်ဖြေရှင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုပြီးတဲ့ဟာမျိုးပါ အဓိကရည်ရွယ်ချက်။ တိုက်ပွဲတွေကို ဘယ်လိုလျော့ချမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ အချိန်ရ သလောက်ထဲမှာတော့ ရသလောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။

တပ်နေရာ ချထားရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့က တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် ဆက်လက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် တွေ့ရသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် တပ်နေရာ ချထားရေးကိစ္စရပ်များ တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည့် စည်း မျဉ်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ရယူရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ နှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

သိုု့သော်လည်း ယနေ့တေွ့ဆုုံဆွေးေနွးမှုတွင် တပ်မတော်ကိုုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိသော ကြောင့် တပ်နေရချထားရေးကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဟုလည်း ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင် က ဆက်ပြောသည်။

“တပ်နေရာချထားရေးက မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က ခေါင်းဆောင်တွေ မပါတော့ ကျနော်တို့ သိပ်ပြီးတော့ မဆွေးနွေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီနေ့ပါလာတဲ့ ကိုးကန့်၊ ပလောင်၊ ရခိုင်၊ ကချင် (၄) က ယူလာတဲ့ မူကြမ်းကိုတော့ NRPC ဘက်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အကောင်းဘက်ကို ရောက်တယ်၊ ကျနော်တို့လည်း အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။”

ထို့အပြင် Bilateral Ceasefire Agreement လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီးနောက် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA ကို ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည့်အပြင်နောက်တစ် ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှုကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ ၊ ၁ရ တွင် တွေ့ဆုံရန်နှင့် တွေ့ဆုံမည့် နေရာကို ၂ ဖက် ဆက် လက် ညှိနှိုင်း ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်ဟု အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်း မဟာ မိတ်အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့၏ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ချက် ထဲတွင် တွေ့ရသည်။

လာမည့်တွေဆုံဆွေနွေးပွဲကို မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့က ပန်းဆန်းတွင်ပြုလုပ်ရန် အဆိုပြုခဲ့ပြီး အစိုးရကိုယ် စားလှယ်များကတော့ ယနေ့ကျင်းပသည့် ကျိုင်းတုံတွင်ကျင်းပရန် သဘောထားပေးခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ဆွေးနွေးပွဲနေရာကိစ္စ ဆက်လက်ဆွေးေနွးသွားကြမညဖြ်စ်သည်ဟု မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့များက ပြော သည်။

အစိုးရနှင့် Bilateral အပစ်ရပ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းလျက်ရှိသည့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့မှာ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO/KIA၊ ရက္ခိုင့်တပ်တော် ULA/AA၊ မြန်မာအမျိုးသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ပေါင်းစု တပ်မတော် (MNTJP/ MNDAA- ကိုးကန့်အဖွဲ့)၊ တအန်း(ပလောင်) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် PSLF/ TNLA တို့ ဖြစ်ကြသည်။

၎င်းမြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့သည့် မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည် ထောင်စု နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ FPNCC ၏ အဖွဲ့ဝင်များလည်းဖြစ်သည်။