အပစ္ရပ္ ကာလတိုုးျမွင့္ေသာ္လည္း ရွမ္းေျမာက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္။

အေရွ႕ေျမာက္ ပိုု္င္းတိုုင္းအပါအဝင္ စစ္တိုု္င္း ၅ တိုုင္းတြင္ တပ္မေတာ္က အပစ္ရပ္ကာလ ထပ္မံတိုုးျမွင့္ ရပ္ဆုုိင္း ေပးလိုုက္ေသာ္လည္း ရွမ္းေျမာက္ေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟုု ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္ညီေနာင္ ၃ ဖြဲ႕ က ေျပာသည္။

ရွမ္းေျမာက္ေဒသရွိ ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တိုု႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုုင္း မဟာ မိတ္ညီေနာင္ ၃ ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ PSLF/TNLA၊ ULA/AA ႏွင့္ MNTJP/MNDAA တိုု႔အၾကား စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ေန႔ (ယေန႔)တြင္ တိုု္က္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟုု ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္ညီေနာင္ ၃ ဖြဲ႕ထဲမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗုုိလ္မွဴးမိုုင္းအိုုက္ေက်ာ္ က “ဒီေန႔တိုုက္ပြဲက အားလံုုးေတာ့မရပ္ေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ သိရသေလာက္က ေတာ့ ၆ ေနရာေလာက္ရွိတယ္။ ဒီကြတ္ခိုုင္ ဟိုုေနာင္ဘက္ေရာ၊ ကြတ္ခိုုင္ ေဟာ့ေတာ့၊ ကြတ္ခိုုင္ ဖန္ေငါေပါ့၊ ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ၃ ေနရာေလာက္ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာလည္း ႏွစ္ေနရာျဖစ္တယ္။ ပန္ဟိုုင္းရယ္ ေနာက္တစ္ေနရာရယ္မွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာက ပန္းခါးရြာအထက္ ဘက္မွာျဖစ္တယ္” ဟုု ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ အပစ္ရပ္ကာလကိုု ထပ္မံတိုုးေပးလိုုက္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုုးက ထုုတ္ျပန္ထားသည္။ အပစ္ရပ္ကာလထပ္မံတိုုးထားေသာ္လည္း ေတာက္ေလ်ွာက္တြင္ တိုုက္ပြဲမျဖစ္သည့္လ မရွိသေလာက္ပဲဟုု ဗိုုလ္မွဴးမိုုင္းအိုုက္ေက်ာ္က ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုုိ႔ဆီမွာေတာ့ သူတိုု႔အပစ္ရပ္ေၾကျငာၿပီးကတည္းက တုုိ္က္ပြဲလံုုးဝမျဖစ္တဲ့လက မရွိသေလာက္ပါပဲ။ လတိုုင္းလိုုလိုုျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ေနာက္ပိုုင္းမွာ ပိုုမ်ားလာတယ္ေပါ့။”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုုတစ္ရပ္လံုုး၏ လူမႈ စီးပြား ေရး ဘဝဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္ရန္ႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု တည္ေဆာက္လိုုသည့္ စစ္မွန္ေသာဆႏၵျဖင့္ တပ္မေတာ္ မွစတင္၍ စစ္ေရးဆိုု္င္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆုုိင္းေပးျခင္းအား ေျမာက္ပိုုင္းတုုိင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္း၊ အေရွ႕ပိုုင္းတိုုင္း၊ အေရ႕ွအလယ္ပိုုင္းတုုိင္းႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတိုုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ အပစ္ရပ္ေပးခဲ့သည္ဟုု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုုးက ၾသဂုုတ္ လ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။

အဆိုုပါထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ “လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအား ယံုုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဗဟိုုဌာန(NRPC)တိုု႔ႏွင့္ လက္ရွိေဆြးေႏြးဆဲ အေျခအေနမ်ား ဆက္ လက္ေတာင္ရြက္ႏုုိင္ေရးတိုု႔အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုုင္းစစ္ဌာန္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုုင္ရာလႈပ္ရွား မႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ တိုုးျမွင့္ရပ္ဆုုိင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ထည့္ သြင္းေရးသားထားသည္။

အပစ္ရပ္ကာလထုုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာ္လည္း လက္ရွိတိုုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ အေရ႕ွေျမာက္ပိုု္င္းတိုုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အတြင္း တိုု္က္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး၊ စစ္အင္အားတိုုးခ်ဲ႕မႈမ်ား၊ ထိုုးစစ္ဆင္တိုု္က္ခိုုက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုု PSLF/TNLA က ေျပာသည္။

“ထုုတ္ျပန္တာေတာ့ သူတိုု႔ဘက္က ထုုတ္ျပန္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္နဲ႔ဆုုိရင္ သက္တမ္းတိုုးတာက ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေျမျပင္မွာေတာ့ ထိုုးစစ္ေတြက ျပင္းထန္တယ္။ တုုိက္ပြဲက ေတာက္ေလ်ွာက္ ျပင္းထန္တယ္။ ဒီထိုုးစစ္ေတြမ်ားလာရင္ တုုိ္က္ပြဲက ျပန္ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ ေျပာမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အထိေမ်ွာ္လုုိ႔ရလဲဆိုုေတာ့ အဓိကက ထိုုးစစ္မရွိဖုုိ႔လိုုတယ္။ ထိုုးစစ္ေတြရွိေနရင္ က်ေနာ္တုုိ႔လည္း ကိုုယ့္ကိုုကုုိယ္ ျပန္လည္ခုုခံရမယ္၊ အဲ့လိုုမ်ိဳးေပါ့” ဟုု ဗိုုလ္မွဴးမိုုင္းအိုုက္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလိုုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တစ္ႀကိမ္ တဖက္သတ္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း သံုုးႀကိမ္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး၊ စတုုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ထပ္မံတိုုးျမွင့္ေပးလိုုက္သည္။

ကြတ္ခိုုင္ ေဒသခံ မိုုင္းမိုုင္ က “အပစ္ရပ္ကာလရွိေနခ်ိန္မွာပဲ ဒီရွမ္းေျမာက္မွာက တုုိက္ပြဲက ဆက္တိုုက္ဆက္တုုိက္ ျဖစ္ေနတာပဲ။ အဲ့ေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ ထပ္တိုုးတယ္ဆုုိရင္လည္း ေလ်ွာ့ခ်ႏိုုင္မယ္လိုု႔ေတာ့ က်မတိုု႔အေနနဲ႔ မထင္ဘူးေနာ္” ဟုု ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ နည္းပညာ တကၠသိုုလ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသရွိ တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းတခ်ိဳ႕ကိုု ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္ ညီေနာင္ ၃ ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ PSLF/TNLA၊ ULA/AA၊ MNTJP/MNDAA တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၾသဂုုတ္ လ ၁၅ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္တိုုက္ခိုုက္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသရွိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တိုု္က္ပြဲမ်ား ဆက္တုုိက္ျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိသည္။

အဆိုုပါတိုု္က္ပြဲမ်ားအတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေနရၿပီး ေဒသခံ အရပ္သား ျပည္သူ ေသဆံုုးမႈ ၁၆ ဦးႏွင့္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ အေယာက္ ၃၀ ခန္႔ရွိၿပီဟုု ေဒသအတြင္းရွိ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားက ေျပာသည္။

အေရွ႕ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း တုုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး၊ ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ တပ္စခန္းမ်ား ဆုုတ္ခြာသြားျခင္းမရွိသလိုု၊ တပ္အင္အားတိုုးခ်ဲ႕ထားမႈမ်ားအျပင္၊ စစ္ေရးတင္းမာသည့္ အေနအထား မ်ားရွိေနဆဲဟုု တုုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာသည္။