တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္း အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂ – ၉ – ၂၀၁၉ ။

ရွမ္းေျမာက္ေဒသမွာရွိတဲ့ တရုုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က မူဆယ္-၁၀၅ မိုုင္ ကုုန္သြယ္ေရးဇုုန္မွာ ကုုန္တင္ကားအစီး ၃၀၀ ေက်ာ္ ပိတ္မိေနၿပီး ကုန္သည္ေတြနဲ႔ ကားသမားေတြဟာ အခက္အခဲ ႀကံဳေနၾကရတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူေတြနဲ႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္စနစ္ေတြနဲ႔ ေျမယာလံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နဲ႔ ေျမ႐ိုင္္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို အျမန္ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ တာ့လံုုရြာနဲ႔ အနီးပတ္၀န္းက်င္က ရြာသူရြာသားေတြဟာ ရြာဇာတာဆက္ အခမ္းအနားက်င္းပၿပီး နမၼတူျမစ္ေပၚ ဆည္တည္ေဆာက္မွာကိုု ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။