ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ား ထိုးစစ္ရပ္မည္ဟု ေၾကညာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္။

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ သံုးဖြဲ႔က ထိုးစစ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ထိုးစစ္ေတြ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ Bilateral Ceasefire Agreement မွတစ္ဆင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အဆံုးသတ္သြားသည့္အထိ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ “မိမိတို႔ဖက္မွ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို မိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္ေသာ စစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ခုခံကာကြယ္သြားပါမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ “Bilateral Ceasefire Agreement မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အဆံုးသတ္ သြားသည့္အထိ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္” ဟု ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

Bilateral Ceasefire Agreement လက္မွတ္မေရးထိုးခင္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ၎တို႔ မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ စိတ္ရင္ေစတနာ အမွန္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္္ ၃ ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာရပ္စဲၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုေသာ စိတ္ဆႏၵအျပည့္ရွိေသာေၾကာင့္ မဟာမိတ္ ညီေနာင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ျမန္မာစစ္ တပ္၏ ထိုးစစ္္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာ ကြယ္စစ္ျဖင့္ အျပည့္အ၀ ခုခံတိုက္မည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ပူးေပါင္းတပ္ ၃ ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ PSLF/TNLA၊ ULA/AA၊ MNTJP/ MNDAA တို႔က ျပင္ဦးလြင္ရွိ တပ္မေတာ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္ ULA/AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္ထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းတံုတြင္ ပဏာမ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ Bilateral Ceasefire Agreement လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုမႈကိုလည္း စက္တင္ဘာလ ၁၆၊ ၁၇ တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုမည့္ေနရာကုိ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုမႈေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔မွ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အပါအ၀င္ စစ္တိုင္း (၅) ခုတြင္ တဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကို စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ တိုးျမွင့္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။