ကခ်င္လူငယ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာလဲ။

ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြ၊ ကခ်င္လူငယ္ေတြနဲ႔ ကခ်င္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔အတူ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔နဲ႔ ၉ ရက္ေန႔တို႔မွာလည္း ဆက္လက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားၾကမယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္အရာေတြက အခုလိုမ်ိဳး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔ တြန္းပို႔လိုက္တာလဲ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ ကခ်င္လူငယ္ထု လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔က မဆြဆိုင္းထြယ္ ေျပာျပတာကို နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။