အာဇာနည္ေန႔ က်င္းပသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစမည္ဟု ကရင္အဖြဲ႔မ်ားေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သူ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ အျခားသူႏွစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုျခင္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ အမႈအား ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN) က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေစာအဲလက္စ္က “ကရင္အာဇာနည္ေန႔ ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့သူေတြကို တရားစြဲျပီးေတာ့ ေထာင္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာဟာ အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္၊ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖိုးထားတဲ့အရာေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ အသိအမွတ္မျပဳ တန္ဖိုးမထား မေလးစားဘူး ဒါဟာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေရးေပါ့ေနာ္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈေတြကို ပိုျပီးေတာ့ ကင္းကြာေစတယ္” ဟု ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ လက္ရွိေဖာ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ကရင္လူထုတို႔၏ ရင္ထဲက မယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားကိုလည္း ပိုမိုႀကီးထြားေစသည္ဟု KSPN က ဆိုသည္။

KSPN ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ျမင္မႈရွိလာရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား လံုးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးခ်င္းစီ၏ မတူညီကြဲျပားေသာ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ျပီး ၄င္းတို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားအေပၚ အမည္တပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ က်င္းပခြင့္မ်ား အား လြတ္လပ္စြာေပးရန္လိုအပ္သည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အစီအစဥ္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကိုပါ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ တရားစြဲဆိုလုပ္ေဆာင္မႈ သည္ လြန္စြာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ျပီး ျပႆနာကို ပိုမိုႀကီးထြားေစေသာေျခလွမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း KSPN က ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္။

ကရင့္အာဇာနည္ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအေပၚ တားျမစ္ျခင္းသည္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုးကို မ်ားစြာထိခိုက္ နာက်င္ေစျပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရံုသာမက ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ရန္လိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု KSPN က ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ေနသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလုပ္ရပ္သည္ အႏိုင္က်င့္သည့္ သ ေဘာသက္ေရာက္ေနသည္ဟု ေစာအဲလက္စ္က ေျပာသည္။

“အစိုးရရဲ႔ တာဝန္ဝတၲရာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ကို မလုပ္တဲ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကားမွာ ပိုမိုေသြးခြဲျပီးေတာ့မွ အႏိုင္က်င့္တဲ့အျပဳအမႈမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပေနတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ကရင္အာဇာနည္ေန႔သည္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ရင္း က်ဆံုးခဲ့ရေသာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရရန္ အမွတ္ရလုပ္ေဆာင္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ ျမတ္ျဖစ္ျပီး ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ဒု-ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သည့္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ KNU Concerned Group ကလည္း ကရင္အားဇာနည္ေန႔ ဦးေဆာင္က်င္းပသူ ေနာ္အုန္းလွအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျပီး တရားစြဲဆိုမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ေၾကညာထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုအတူ ႏိုင္ငံတကာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း IKO ကလည္း ကရင္အားဇာနည္ေန႔ ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဆိုျပီး ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၆၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး KWU ဥကၠဌ ေနာ္အုန္းလွကို ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္ရဲစခန္းက ျငိမ္းစုစီဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။