မြန္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပ သင္ၾကားသည့္ ဆရာ ၄၀၀ နီးပါး ထပ္မံ ခန္႔

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၉၈ ဦးကို ေန႔စားလေပး (Teaching Assistant – TA) အျဖစ္ ထပ္မံခန္႔အပ္လိုက္သည္ ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ထပ္မံခန္႔အပ္ခံရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၉၈ ဦးထဲတြင္ မြန္စာသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၃၂ ဦး၊ ကရင္စာသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၄၅ ဦးႏွင့္ ပအိုဝ္းစာသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၁ ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။

“တိုင္းရင္းသားစာေပကို သင္ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို TA ခန္႔တာက အခုဆို ဒုတိယအႀကိမ္ေပါ့ေနာ္၊ TA မခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာေတြ က်န္ေနေသးတယ္၊ အဲဒါေတြကို ေနာက္ပညာသင္ႏွစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းရဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အရ ပညာေရးဌာနရဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲထားမႈ လ်ာထားမႈအရအေပၚ မူတည္ျပီးေတာ့ ထပ္ခန္႔အုံးမွာေပါ့” ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေစာေအာင္ျမင့္ခိုင္က ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေန႔စားလေပးအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုးျမွင့္ခန္႔ အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္မွ မြန္၊ ကရင္၊ ပအိုဝ္းစာေပသင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား ၉၀၀ နီးပါး ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္အနက္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၉၈ ဦးတို႔က ခန္႔အပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းက တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား ၄၀၀ ဦးေက်ာ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တုန္းက ေန႔ေပးလစားအျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေန႔စားလေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံထားရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေန႔ေပးလစားခန္႔အပ္ျခင္းမခံရေသးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဆိုျပီး ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိေနသည္။

ခံစားခြင့္အေနႏွင့္ ေန႔စားလေပးမ်ားသည္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္တိုင္း တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ခံစားခြင့္ရရွိျပီး၊ ေန႔စားလေပးမဟုတ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကေတာ့ တစ္လလွ်င္ ၃ ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၉ လစာ ခံစားခြင့္ရရွိေနသည္။

“TA ခန္႔အပ္ခံရရင္ ခံစားခြင့္က ပိုမ်ားလာမယ္၊ အလုပ္လဲ ပိုလုပ္ရတယ္ မြန္စာအျပင္ကို ေက်ာင္းမွာသင္တဲ့ အျခားဘာသာရပ္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳ သင္ေပးရတယ္” ဟု မုဒံုျမိဳ႔နယ္မွ မြန္စာသင္ၾကားေနသည့္ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားစာေပမ်ား သင္ၾကားလ်က္ ရွိျပီး သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွိသလို ျပင္ပမွ လာေရာက္သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္းရွိေနသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ႏွင့္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားေနသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ ၈ ၿမိဳ႔နယ္၊ ပအုိ၀္းစာေပ သင္ၾကားေနသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ ၄ ၿမိဳ႔နယ္ရွိၿပီး မြန္စာေပသင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္း ၂၇၀ ေက်ာင္း၊ ကရင္စာေပ သင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္း ၂၇၃ ေက်ာင္း၊ ပအိုဝ္းစာသင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္းခန္႔ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးရွိ စာရင္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Grade (1,2,3) တြင္ မြန္စာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၂၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ စေကာကရင္ႏွင့္ အေရွ႔ပိုးကရင္စာေပသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၁၅၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပအိုဝ္းစာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၂၇၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၁၃၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးရွိ စာရင္းအရ သိရသည္။