နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်…

၇၂ ကြိမ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကကြည်က လွတ်လပ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့် ရရှိဖို့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အားလုံးပါဝင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ဆိုတာဘာလဲ…နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပြောဆိုမှုကို ရုပ်သံတွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။