အဖွဲ့အသီးသီးမှ ပေးပို့သော ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များ