NCA လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူ၊ အားလံုုးပါ၀င္ေရးမူကို စြဲကိုုင္သြားမည္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအပါအ၀င္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို အပစ္ရပ္ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC တို႔၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈကေန ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

PPST ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ေျပာခြင့္ရသူ ABSDF ဥကၠဌ ဦးသံခဲ က “အဓိကေတာ့ သံုးခုပါပဲ၊ တစ္ကေတာ့ ဒီ ၂၀၂၀ မတိုင္မွီကာလမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြ အားလံုးဟာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ဘယ္အဆင့္ေလာက္ထိ က်ေနာ္တို႔ေတြ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္မယ့္ အေျခအေနရွိသလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ရွာေဖြမယ္၊ တဆက္တည္းမွာပဲ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းျပည္အတြက္ အရွည္သေဘာတရားျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ အဲ့ေတာ့ အဲ့ဒီဟာကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္လည္း အဆင့္လုိက္ အဆင့္လုိက္ က်ေနာ္တို႔ ၾကားထဲမွာ ဘယ္ေလာက္နားလည္သူေတြ တူေနၾကၿပီလဲဆိုတာ ဆက္ၿပီးအေျဖရွာမယ္” ဟု ေျပာသည္။

တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဴပ္ပါအတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ဟု ဦးသံခဲက ဆက္ေျပာသည္။

“တတိယတစ္ခုကေတာ့ အခု NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ မက္ဂယ္နက္စင္ေတြရွိတယ္။ JICM ေနာက္တခုက UPDJC၊ ေနာက္ေတာ့ JMC စသျဖင့္ ဒီအဆင့္လုိက္ အဆင့္လိုက္ ရွိေနတဲ့ဟာေတြထဲမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲကလည္း ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပန္လည္ အသက္၀င္ဖို႕ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ အတူတကြ အသက္၀င္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို က်ေနာ္တို႕ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရွာေဖြၾကမယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ က်ေနာ္တို႔မွာ ရွိပါတယ္”

အပစ္ရပ္ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေလးလၾကာရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏို္င္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဖက္ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္သြားႏုိင္ေရး ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္ေျပာသည္။

“ဒီ informal meeting ေတြကို က်ေနာ္တို႕ ျမန္ျမန္ေလး ျပန္စဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔က လက္ခံတယ္၊ ဆိုလိုတာက က်ေနာ္တို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ေနရာမွာ ရပ္တန္႔သြားတယ္ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ဒီရပ္တန္႔မႈကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားက ႏွစ္ဖက္လံုးမွာရွိတယ္၊ အဲ့အေပၚမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ ဆက္လုပ္သြားမယ္၊ အခ်ိန္အတိအက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျပာလို႔မရေသးဘူး ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ EAOs ဖက္ကလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ညွိႏိႈင္းရမယ္ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရဖက္ကလည္း လူႀကီး ေတြ ျပန္တင္ျပရမယ္၊ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္ေတြသြားၿပီးေတာ့ ဒီ process မရပ္ေအာင္ေပါ့ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္လံုးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္သြားဖို႔ေတာ့က်ပါတယ္။”

အပစ္ရပ္ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ PC တိ႔ု၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အေရးပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္ေျပာသည္။

ဦးသံခဲက “အထူးသျဖင့္ကေတာ့ လက္ရွိ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚက ေလ်ွာက္လွမ္းေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျခြင္းခ်န္လို႔မရတဲ့ အဓိက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ကိစၥေတြ ပါ၀င္မႈကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္လည္း လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ ရွိသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔မွလည္း NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းကို ယခင္ကကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕အား ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အားလံုးပါဝင္ေရးမူအတိုင္း က်န္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က ဟိုးအရင္တုန္းကဆိုရင္ NCA ကိုထုိးဖို႕ အခြင့္မသာတဲ့အတြက္ က်န္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ အဲ့ေတာ့ အားလံုးပါ၀င္ေရးေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ မထိုးျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့၊ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ၈ ဖြဲ႕လံုး NCA ထိုးဖို႕ အားလံုးက တပ္မေတာ္ကေရာ အစိုးရေရာ သေဘာထား တူတူညီညီနဲ႕ ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမွဳေတြလုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္၊ မၾကာခင္မွာလည္း ၈ ဖြဲ႕လံုးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုမွုေတြကို က်ေနာ္တို႕ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ျဖစ္လာဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေနတယ္၊ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီ NCA အေပၚမွာ အျပဳသေဘာ ပိုမိုနားလည္လာရင္ေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရလာဒ္ေတြထြက္မယ္လို႕ က်ေနာ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လုပ္ေနပါတယ္။”

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး အၿငိမ္းစား ဒု-ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ေဇာ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဦးေဇာ္ေဌး၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

NCA အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မွ ALP ဒုဥကၠဌ ဦးခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္၊ ABSDF ဥကၠဌ ဦးသံခဲ၊ KNU အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ပဒိုေစာတာဒိုမူး၊ DKBA မွ ဗုိလ္မွဴး ဟဲေစး၊ KNLA/PC မွ ေစာေက်ာ္ညႊန္႔၊ CNF မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းထလာေဟး၊ RCSS ၏ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴး ႀကီး စိုင္းငင္း၊ PNLO မွ ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဦးခြန္ဥကၠာ၊ LDU ဒုဥကၠဌ ၾကာဟားႏွင့္ NMSP မွ ႏိုင္ေအာင္မေငးတို႕ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး KNU ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးေကာင္စီ RCSS ၊ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ ဦး ABSDF၊ ပအိုု႕အမ်ိဳးသား လြတ္ ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ဒီမိုုက ေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ DKBA၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNLA/PC ၊မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ NMSP၊ လားဟူဒီမိုက ရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။