NCA – EAO s တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္အဖြဲ႕ PPWT မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ဇႏၷဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉  နာရီတြင္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။