ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးမူဘောင်ကိစ္စ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ မှ ခေါင်းဆောင်များ စည်းဝေး